47356 - Όσοι έκαναν πίσω

Ν. Λυγερός

Όσοι έκαναν πίσω
στο νέο Μακεδονικό
Αγώνα
επιστρέφουν
σιγά σιγά
γιατί
βλέπουν
ότι υπάρχει
φθορά
των θεσμών
που υποστηρίζουν
το απαράδεκτο
της όλης
υπόθεσης
λόγω συμφερόντων.