47360 - Κάθε χρόνο

Ν. Λυγερός

Κάθε χρόνο
δυναμώνει
η δύναμή μας
γιατί είναι
όλο και περισσότεροι
αυτοί που ακολουθούν
τον αγώνα
της απελευθέρωσης
διότι δεν θέλουν πια
τη σκλαβοσύνη
ενός συστήματος
που θέλησε
να ξεχάσει
την ιστορία
και να σβήσει
το παρελθόν
του μέλλοντος.