47365 - Οι πολλαπλοί αγώνες

Ν. Λυγερός

Οι πολλαπλοί αγώνες
συνδυάζονται
και μπορούν
μάλιστα
να αποτελέσουν
κι ένα μείγμα
στρατηγικό
για να επιτευχθεί
ένας στόχος
που θεωρείται
αδιανόητος
για όσους
δεν έχουν
γνώσεις
Βαθιάς
Ιστορίας.