47369 - Πώς μία παράσταση

Ν. Λυγερός

Πώς μία παράσταση
μπορεί
να γεμίσει
το κενό
της ύπαρξης
ενώ είναι
εκ φύσης
μία τεχνητή
πραγματικότητα;
Η εξήγηση
είναι απλή
αφού
πρόκειται
έντεχνα
για αναβαθμισμένη
ιστορία.