47372 - Οι συνθέσεις μας

Ν. Λυγερός

Οι συνθέσεις μας
δεν είναι
μόνο
μουσική
ή έργο
τέχνης
αλλά
και πράξη
που δημιουργεί
ακόμα
και έργο
ιστορίας
εντός
του Χρόνου
για να ζήσει
το μέλλον.