47374 - Με τα λόγια σου

Ν. Λυγερός

Με τα λόγια σου
συνθέτεις
το πρόσωπο
ενός χαρακτήρα
που θα παίξει
ένα ρόλο
θεμελιακό
μέσα
στην ιστορία
γιατί θα είναι
εξοπλισμένος
με τις γνώσεις
του μέλλοντος
και της νοημοσύνης
που το πλάθει
πολυκυκλικά.