47377 - Η ακραία νοημοσύνη

Ν. Λυγερός

Η ακραία νοημοσύνη
είναι εργαλείο
που ταιριάζει
με την τεράστια μνήμη
γι’ αυτό
είναι καλό
να μάθεις
για τις δυνατότητες
που έχουν
οι υπερδομές
είτε
οι φυσικές
είτε
οι τεχνητές
αφού πλάθουν
το μέλλον.