47380 - Η νοημοσύνη του Turing

Ν. Λυγερός

Η νοημοσύνη του Turing
ξεπερνούσε
κατά πολύ
τις άλλες
γιατί σκεφτόταν
διαφορετικά
και μπορούσε
να δει
τη λύση
πέρα
από τον ορίζοντα
του προβλήματος
που αποτελεί
σύνηθες
νοητικό
εμπόδιο.