47383 - Πρόσεχε την Ινδία

Ν. Λυγερός

Πρόσεχε την Ινδία
γιατί δεν υπάρχει
λόγος
να έχουμε
θύματα
μόνο
επειδή
οι πολίτες
διαμαρτύρονται
άλλωστε
είναι η χώρα
που μεγαλώνει
συνεχώς
και θα πρέπει
να παραμείνει
μια δημοκρατία.