47389 - Η ευρωπαϊκή ποικιλία

Ν. Λυγερός

Η ευρωπαϊκή ποικιλία
είναι εμπλουτισμός
πληθυσμών
που παράγουν
πολιτισμό
κι αυτός
είναι
δώρο
για την Ανθρωπότητα
λόγω
βάθους χρόνου
γι’ αυτό
πρέπει
να διαφυλάξουμε
αυτήν
την ικανότητα
δημιουργικότητας.