47393 - Στο διαδίκτυο

Ν. Λυγερός

Στο διαδίκτυο
η έννοια
του αποκεντρωμένου
είναι θεμελιακή
αλλά το πρόβλημα
είναι ότι οι παίκτες
που είναι μεγάλοι
και θέλουν
να κυριαρχήσουν
απορροφούν
τους μικρότερους
και αλλοιώνουν
το όλο θέμα
αφού γίνεται
πολυκεντρικό.