47393 - Στο διαδίκτυο

Ν. Λυγερός

Στο διαδίκτυο
η έννοια
του αποκεντρωμένου
είναι θεμελιακή
αλλά το πρόβλημα
είναι ότι οι παίκτες
που είναι μεγάλοι
και θέλουν
να κυριαρχήσουν
απορροφούν
τους μικρότερους
και αλλοιώνουν
το όλο θέμα
αφού γίνεται
πολυκεντρικό.

Close Menu