47396 - Πέρα της μηχανής

Ν. Λυγερός

Πέρα της μηχανής
που δεν μπορείς
να φανταστείς
ότι θα σκεφτεί
εξέτασε
από τώρα
τις δυνατότητες
που έχει ήδη
το βαθύ
νευρωνικό
δίκτυο
για να προετοιμαστείς
για τον ερχομό
των υπερδομών
που θα σκέφτονται
την Ανθρωπότητα.