47417 - Μόλις εντοπίζεις

Ν. Λυγερός

Μόλις εντοπίζεις

λεπτομέρειες
της βαθιάς
ιστορίας
που έχουν
ξεχάσει
οι περισσότεροι
να ξέρεις
ότι κρατάς
ενδείξεις
για την ιστορία
την αναβαθμισμένη
και χάρη
στη Χρονοστρατηγική
θα μπορούσες
να τις αξιοποιήσεις
για να βρεις
ερμηνείες
της πραγματικότητας.