47426 - Η έρευνα

Ν. Λυγερός

Η έρευνα
πάνω
στα μοτίβα
του Vivaldi
συνεχίζεται
διότι
ο κόσμος του
που παραλίγο
να χαθεί
είναι
τόσο πλούσιος
που χρειάζεται
εξερεύνηση
γιατί
έχει
μέσα
πολλά
μυστικά
μέρη
και μυστήριους
διαλόγους.