47435 - Το θέμα

Ν. Λυγερός

Το θέμα
της ανακήρυξης
της Ελληνικής ΑΟΖ
δεν είναι πια
μια λεπτομέρεια
σε στρατηγικό
επίπεδο
αντιθέτως
φαίνεται
πια
ότι είναι
απόλυτα
αναγκαία
στο πλαίσιο
του Δικαίου
της Θάλασσας
και των Ωκεανών
για να αντιμετωπίσουμε
τις παράλογες
θέσεις
της Τουρκίας
κι όχι μόνο.