47445 - Η συνοχή της σκέψης

Ν. Λυγερός

Η συνοχή της σκέψης
είναι απαραίτητη
όταν κάνεις
αναφορές
σε εθνικά
θέματα
διότι
είναι αναγκαία
για να ζήσει
η διαχρονική
σκέψη
που ανήκει
στα βιβλία
της ιστορίας
αλλιώς
τα λόγια
είναι
μόνο
δημοσιογραφική
περιγραφή
συμβάντων.