47483 - Με το θέμα

Ν. Λυγερός

Με το θέμα
της μελωδίας
αρχίσαμε
να σκεφτόμαστε
την σύνθεση
γιατί θέλαμε
να ενσωματώσει
περισσότερα
όργανα
για να εκφραστούν
μαζί
σαν τις φωνές
της Ανθρωπότητας
ή ακόμα
καλύτερα
σαν τις ψυχές
της Ψυχότητας
που διασχίζουν
τους αιώνες
για ν’ ακουστεί
η αξία
της πολυκυκλικής
ιστορίας.