47488 - Η μουσική προετοιμασία

Ν. Λυγερός

Η μουσική προετοιμασία
γίνεται
με τη μελέτη
των έργων
που άφησαν
ίχνος
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας
έτσι
με αυτά
τα κομμάτια
του παρελθόντος
πλάθουμε
δομές
του μέλλοντος
και ερευνούμε
αν θα ανήκουν
σε μία
πολυκυκλική
υπερδομή
μετά
από αλλαγή
κύκλου.