47489 - Πώς ξέχασες αυτόν

Ν. Λυγερός

Πώς ξέχασες αυτόν
που παρέλαβε
από τους Συμμάχους
τα Δωδεκάνησα
το 1947
χάρη
στη Συνθήκη
Παρισίων
αφού
διορίστηκε
και στρατιωτικός
διοικητής
ενώ άλλοι
τον είχαν
φυλακίσει
τρία χρόνια
μόνο και όνο
επειδή
δεν πίστευε
στην προσέγγισή τους
ενώ κληροδότησε
κειμήλια
στην Ιστορική
και Εθνολογική Εταιρεία
της Ελλάδας.