47502 - Ξανά Ιεροσόλυμα

Ν. Λυγερός

Για πολλούς αιώνες
από το 130 μ.Χ.
τα Ιεροσόλυμα
ονομάστηκαν 
Ælia Capitolina
έτσι
έπρεπε
να περιμένουν
την άνοδο
του Μέγα Κωνσταντίνου
για να ξαναπάρουν
το αρχικό τους
όνομα.
Γι’ αυτό
μην ξεχνάς
αυτήν
την πράξη
που ανήκει
στην αναβαθμισμένη
ιστορία
που απελευθερώνει
τη βαθιά.