47504 - Δεν υπάρχει

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχει
καμία
αναφορά
στο Κοράνι
που σχετίζεται
με τα Ιεροσόλυμα
έτσι
είναι τεχνητή
η σημασία
που δόθηκε
για να υπάρχει
κάποια
απαίτηση
που λειτουργεί
γεωπολιτικά
και όχι
θρησκευτικά
και με αυτήν
την έννοια
αποτελεί
παραχάραξη
της βαθιάς
ιστορίας.