47505 - Μετά το 1144

Ν. Λυγερός

Μετά το 1144
αλλάζει
η προσέγγιση
του μουσουλμανικού
στοιχείου
όσον αφορά
στα Ιεροσόλυμα
γιατί ήθελε
να παλέψει
ενάντια
στους Σταυροφόρους
που έδιναν
τεράστια
σημασία
στην ιερή
πόλη
και αυτό
φαίνεται
ειδικά
το 1219
και το 1229.