47522 - Αν αφήσουμε

Ν. Λυγερός

Αν αφήσουμε
σε αυτούς
που θεωρούν
ότι πέθανε
η ιστορία
να γράψουν
τα γεγονότα
του παρελθόντος
είναι αναπόφευκτο
ότι θα τα αλλοιώσουν
για να μην υπάρχει
ίχνος ηρωισμού
αφού μισούν
αυτήν την έννοια
όσο μισούν
και το έθνος
έτσι γράφουμε
για τη συνέχεια
και χρησιμοποιούμε
και την αναβαθμισμένη
για να δείξουμε
τη στρατηγική
της βαθιάς.

Close Menu