47527 - Η Σφαγή των Λατίνων

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βασιλική Τσατσαμπά

Η Σφαγή των Λατίνων
της Κωνσταντινούπολης
το 1182
δεν
οδήγησε
στην εκδίκηση
του 1204
γιατί αυτή θα μπορούσε
να λάβει χώρα
κατά τη διάρκεια
της τρίτης
σταυροφορίας.
Αντίθετα
η σύλληψη
και η δήμευση
των αγαθών
δέκα χιλιάδων
Βενετών
στις 12 Μαρτίου 1171
δεν είχε
ξεχαστεί.