47529 - Η μάχη της Άγκυρας

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βασιλική Τσατσαμπά

Η μάχη της Άγκυρας
το 1402
που έληξε
με τη νίκη
του Ταμερλάνου
και η σύλληψη
του Οθωμανού Σουλτάνου
Bayezid I
καθυστερεί
την άλωση
της Κωνσταντινούπολης
και της Τραπεζούντας
και αν ο Ταμερλάνος
δεν ήταν νεκρός
το 1405
οι συνέπειες
αυτών των πράξεων
θα είχαν
χωρίς αμφιβολία
αλλάξει
την πορεία της Ιστορίας
ακόμα και στην Ευρώπη.