47534 - Το 1423

Ν. Λυγερός

Το 1423
οι Τούρκοι
μπήκαν
στο Μυστρά
τον λεηλάτησαν
κι έφυγαν
αφήνοντας
το στίγμα
της βαρβαρότητας.
Αλλά
δεν θα πέσει
άμεσα
αφού
μόνο
το 1460
στις 29 Μαΐου
επανέρχεται
ο ίδιος
ο Σουλτάνος
για να προσφέρει στον Δημήτριο Παλαιολόγο
περιοχή της Θράκης
ως αντάλλαγμα
για την Πελοπόννησο που έχασε
την γυναίκα και την κόρη
που θα πάρουν οι ευνούχοι.