47556 - Παράξενες επιλογές

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Λόγω δειλίας οι επιλογές ήταν παράξενες.
Λόγω βολέματος, η δειλία είναι επιτρεπτή.
Λόγω έλλειψης γνώσεων, η άγνοια είναι εργαλείο.
Ενώ δεν υπάρχει κανένας στρατηγικός λόγος.
Η πόλη του Μυστρά
δεν έπρεπε να πέσει.
Μπορούσε ν’ αντισταθεί στους εχθρούς.
Αλλά τι να κάνεις με την εσωτερική βαρβαρότητα.
Για αυτήν δεν είχε νόημα
ούτε το Βυζάντιο
ούτε η Βενετία
αναζητούσε την σκλαβιά χωρίς κόστος
και αυτή ήρθε με την Τουρκοκρατία.
Έτσι οι παράξενες επιλογές
έγιναν θανάσιμες
χωρίς λόγο.
Η αναβαθμισμένη ιστορία δείχνει τις αδυναμίες
της απουσίας της στρατηγικής.
Έτσι τα ελαττώματα της ερμηνευτικής ανάλυσης
δεν μεταφέρονται στη δομή
της βαθιάς ιστορίας
αλλά ο πυρήνας της
αποκτά μια ανθεκτικότητα
που του εξασφαλίζει
τη διαχρονική ιδιότητα
ακόμα και με επιθέσεις της βαρβαρότητας.