47560 - Στρατηγικές Καινοτόμες Συμμαχίες. (Dessin)

Ν. Λυγερός