47605 - Τα στοιχεία της εκκλησίας

Ν. Λυγερός

Τα στοιχεία της εκκλησίας
είναι ιστορικά
και μας μαθαίνουν
πολλά
αν δεν τα κοιτάζουμε
σαν λεπτομέρειες
γιατί σιγά σιγά
με την πάροδο
του Χρόνου
οι χώροι
εμπλουτίζονται
γιατί οι άνθρωποι
οι πιστοί
συνεχίζουν
να συσσωρεύουν
ιερά
αντικείμενα
που έρχονται
να συμπληρώσουν
όχι κενά
αλλά σχέσεις
που γίνονται
δεσμοί
λόγω
διαχρονικότητας.