47609 - Ανατολικό Ζήτημα και Επιπτώσεις. (Dessin)

Ν. Λυγερός