47629 - Κύπρος 1968: Τουρκικές Δυνάμεις

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

ΤΟΥΡΔΥΚ: Δύο Τάγματα Πεζικού
                  Λευκωσία, 1000 άνδρες

ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ:
                          1500 άνδρες
                         ↙             ↓              ↘
Τ/Κ εστίες Κόκκινων, Λιμνίτη, Λευκωσίας

Ένοπλοι Τουρκοκύπριοι: 12.000 άνδρες
Τριάντα επτά Λόχοι → Λευκωσία
Τρεις Λόχοι → Κερήνεια
Τρεις Λόχοι → Αμμόχωστος
Τρεις Λόχοι → Λάρνακα
Επτά Λόχοι → Λεμεσός
Έξι  Λόχοι → Πάφος