47661 - Γεωστρατηγικές Πιέσεις. (Dessin)

Ν. Λυγερός