47687 - Η υψηλή στρατηγική

Ν. Λυγερός

Η υψηλή στρατηγική
δημιουργεί
τη μεγάλη ιστορία
όταν αρχίζει
το έργο της
από τη βαθιά
και συνεχίζει
με την αναβαθμισμένη
μέσω
της Χρονοστρατηγικής
για να έχει
το υπόβαθρο
και ν’ αντέξει
την υπέρβαση
της ιστορίας
μέλλοντος
χάρη
στη μνήμη
που έχει
ενισχυθεί
από το έργο
της νοημοσύνης.