4769 - Ο μυστήριος σκακιστής

Ν. Λυγερός

Διάβαζε όρθιος τα βιβλίο.

Δεν είχε φως στο σπίτι.

Είχε ανοίξει το κελί.

Έβλεπε το καράβι.

Οι παρτίδες στο ταβάνι.

Και το βιβλίο κλειστό.

Δεν έπρεπε να παίξει.

Όχι ακόμα τουλάχιστον.

Ήταν επικίνδυνο για τον πύργο.