4770 - Οι αόρατες παρτίδες

Ν. Λυγερός

Έπαιζαν 64 παρτίδες

δίχως σκακιέρες.

Δεν είχαν κομμάτια

ούτε πιόνια, δεν έπρεπε.

Μόνο χαρτί και μολύβι.

Ο καθένας έγραφε

τις αόρατες κινήσεις

για να μη σπάσουν τη σιωπή.

Μα, η κοινωνία τους σταμάτησε.

Είχε απαγορέψει το σκάκι

και κάποιος τους έδωσε.

Έσπασε τα μολύβια.

Έσκισε τα χαρτιά.

Μα, εκείνοι άρχισαν τα μαθηματικά

και τη…