47736 - Η ποίηση

Ν. Λυγερός

Η ποίηση
της πληροφορικής
φαίνεται
καλύτερα
με τις γλώσσες
υψηλού επιπέδου
γιατί είναι
αυτές πιο ανθρώπινες
στη γραφή τους.
Αλλά φαντάσου
να ερευνάς
την πληροφορική
της ποίησης
και να ανακαλύψεις
συντακτικές
υπερδομές μέσα
στον κώδικα.