47753 - Αν η παράδοση

Ν. Λυγερός

Αν η παράδοση
δεν είναι
κατανοητή
τότε γίνεται
θρησκεία
ενώ με κατανόηση
της επινόησης
μετατρέπεται
σε πίστη
γι’ αυτό
είναι
πηγή
για την καινοτομία
που δεν σπάζει
ρίζες
αλλά
συνεχίζει
τον δεσμό.

Close Menu