47923 - Έφτασε το πιάνο

Ν. Λυγερός

Έφτασε το πιάνο
από Αμερική
για να βοηθήσει
στις νέες
συνθέσεις
έτσι ώστε
η μοντελοποίηση
της ορχήστρας
να βοηθήσει
στη συνέχεια
και την ίδια
την ενορχήστρωση
του έργου
για να ζήσει
πολλαπλά
το συμφωνικό.