47925 - Η πλαστικότητα του πιάνου

Ν. Λυγερός

Η πλαστικότητα του πιάνου
ξεπερνά
την ίδια του
τη φαντασία
όταν
τα ίδια
τα πλήκτρα
έχουν
τη δυνατότητα
να λυγίσουν
χωρίς
να σπάσουν
και να ζήσουν
πάνω
σε κάθε
επιφάνεια.