47926 - Ήρθαν τα νέα πλήκτρα

Ν. Λυγερός

Ήρθαν τα νέα πλήκτρα
που είναι
ανθεκτικά
γιατί
δεν έχουν
τη σκληρότητα
του εβένου
ή του ελεφαντόδοντου
αλλά
την ουσία
που παραμένει
επειδή
ανήκουν
στην ίδια
υπερδομή
της μουσικής.