47934 - Οι γενοκτόνοι

Ν. Λυγερός

Οι γενοκτόνοι
το πρώτο
πράγμα
που κοιτάζουν
είναι πάντα
να μην κουραστούν
την ώρα
της πράξης
της βαρβαρότητας
έτσι ώστε
να αφανίσουν
έναν ολόκληρο λαό
χωρίς μεγάλο κόστος.
Γι’ αυτό πρέπει
να μάθεις
στους δικούς σου
ν’ αντιστέκονται
για να υπάρχει
φθορά
στον αντίπαλο
και να μη νιώθει
ελεύθερος
να συνεχίσει.