47936 - Σε φάση γενοκτονίας

Ν. Λυγερός

Σε φάση γενοκτονίας
πάντα να θυμάσαι
τους ανθρώπους
με ειδικές
ανάγκες
που αφανίζονται
με τρόπο
βάρβαρο
γιατί
χρειάζονται
προστασία
και δεν μπορούν
ν’ αντιληφθούν
ότι είναι
στοχευμένοι
από το σύστημα
επειδή
ανήκουν
στους γνήσιους
αθώους
της Ανθρωπότητας.