47938 - Το δώρο του Lemkin

Ν. Λυγερός

Το δώρο του Lemkin
με την έννοια
της γενοκτονίας
είναι εργαλεία
γνώσεων
που ενισχύουν
την ανθεκτικότητα
για να υπάρχει
κόστος
για τους γενοκτόνους.
Γιατί
κάθε λαός
που προστατεύεται
αποτελεσματικά
είναι
και ένα
κομμάτι
της Ανθρωπότητας
που κατάφερε
να ζήσει
και όχι μόνο
να επιζήσει.