47961 - Μη θυσιάσεις ποτέ

Ν. Λυγερός

Μη θυσιάσεις ποτέ
ένα δώρο ζωής
για μια σχέση
που δεν έχει καν
τη δυνατότητα
της διάρκειας
έτσι
η αγάπη
είναι
μόνο
γενναιοδωρία
κι όχι μικρότητα
αλλιώς
δεν θα χάσεις
μόνο
μια σχέση
αλλά
και το νόημα
της ζωής
που ήθελες
για να πεθάνεις.