47964 - Είναι δύσκολο

Ν. Λυγερός

Είναι δύσκολο
να φτιάξεις
ένα έξυπνο
με χρήματα
αλλά
είναι
εύκολο
να κάνεις
ένα έξυπνο
πλούσιο.
Γι’ αυτό
κάνε
επιχείρηση
που προσελκύει
τη νοημοσύνη
για να σκεφτεί
μαζί σου
και μη προσπαθείς
να τη φτιάξεις
με τρόπο
τεχνητό.