48000 - Πολλαπλά κεριά

Ν. Λυγερός

Πολλαπλά κεριά
ανάβουμε
μέσα στο δίκτυο
το νευρωνικό
της Ανθρωπότητας
γιατί
ξέρουμε
ότι είναι
το ανάλογο
από εκείνη
την παλιά
παροιμία
που λέει
ότι επειδή
ο Θεός
δεν μπορούσε
να είναι παντού
δημιούργησε
τις μάνες
που λειτουργούν
σαν φώτα.