48037 - Δύο μικρές κοπέλες

Ν. Λυγερός

Δύο μικρές κοπέλες
πάλεψαν
μαζί
για να λύσουν
το Brain Puzzle
συνεργατικά
επειδή
είδαν
τη δυσκολία του.
Κι έτσι
όταν το κατάφεραν
χάρηκαν
τόσο πολύ
που δεν μπόρεσαν
να ξεχάσουν
όλες
τις τεχνικές
που είχαν
ανακαλύψει
μέσω
του θεωρήματος
των τεσσάρων
χρωμάτων.