48042 - Στο τραπέζι

Ν. Λυγερός

Στο τραπέζι
κάθε λέξη
αποκτούσε
άλλο νόημα
διότι
μετά
την ανάλυση
ερχόταν
η σύνθεση
των ιδεών
που έπλαθαν
μια νέα
πραγματικότητα
για να γίνει
η επόμενη
και να συνεχίσει
το έργο
χωρίς
διακοπή
επειδή
ήταν το πρέπον
για την Ανθρωπότητα.