48046 - Όταν οι δικοί μας

Ν. Λυγερός

Όταν οι δικοί μας
παίρνουν
όλα τα βιβλία
και τα παιχνίδια
που έχουμε
παράγει
χωρίς
ποτέ
να έχουν
ενδοιασμούς
για την ποιότητα
είναι γιατί
μόνο η ποιότητα
τους αγγίζει
αφού
είναι
ήδη
αγωνιστές
της Ανθρωπότητας
που ξεπέρασαν
τα όρια
των κοινωνιών.