48054 - Για τον Ελληνισμό

Ν. Λυγερός

Για τον Ελληνισμό
δεν υπάρχει
αριστερά ή δεξιά
αλλά μόνο αυτοί
που πάνε μπροστά
και οι άλλοι
που πάνε πίσω.
Έτσι με τη ψήφο
του Ελληνισμού
είναι η πρώτη φορά
που η Ελλάδα
σέβεται
τους ομογενείς
και δεν τους θεωρεί μόνο
ως ταμείο
για ώρα ανάγκης.
Έτσι προχώρησε
ο Ελληνισμός
και θα δούμε
αυτήν την ανέλιξη
και στο επίπεδο
της Ελλάδας.